Зразок заяви про видачу судового наказу

До Київського районного суду міста Харкова
61168, м. Харків, вул. Блюхера, 7-Б
Представника заявника : Адвоката Бессонова В. А., що
діє на підставі св.-ва про право на зайняття
адвокатською діяльністю № 0000 видане
уповноваженим органом Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури – Харківською
КДКА.

Заявник: Об’єднання житлових кооперативів "Дом"
Фактична адреса: 61183, м. Харків, вул.Героїв Праці буд. 86

Боржник: Петров Валентина Іванівна, 03.04.1965 р.н.
61195, м. Харків, вул. Світла,70 кв. 3
Петров Титяна Вагіфівна, 01.05.1994 р.н.
61195, м. Харків, вул. Світла,70 кв. 3
про стягнення заборгованості за утримання будинків
та прибудинкової території


Заява про видачу судового наказу
на стягнення заборгованості за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території
(порядку ст.ст. 95,96,98,102 ЦПК України)

Відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 075350 від 15.09.208 р., було створено Об’єднання житлових кооперативів "Дом".Метою якого згідно п. 2.1. Статуту ОЖК "Дом" є задоволення та захист соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів в галузі житлового господарства.Відповідно до довідки про склад сім’ї ОЖК "Дом" від 20.06.2014 року, Петров Валентина Іванівна є власником житлового приміщення, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Світла, буд. 70, кв. 3 і є членом ОЖК "Дом". Разом з нею зареєстрована та проживає Петров Титяна Вагіфівна. Отже боржники зобов’язані додержуватись вимог установчих документів ОЖК "Дом" та чинного законодавства України.

Відповідно до п. 6.2.3. Статуту ОЖК "Дом" обов’язком члена об’єднання є своєчасно сплачувати внески у розмірі, встановленому загальними зборами з урахуванням реальних витрат.

Розмір щомісячних платежів та внесків ( тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території ), які повинні сплачувати члени ОЖК "Дом" було встановлено рішенням Харківської міської ради № 136 від 06.03.2012 року у додатку № 26 від 06.03.2012 року у розмірі 1,80 коп. за кв. м. загальної площі приміщення.

Згідно розрахунку заборгованості за квартирну плату станом на 19 червня 2014 року за період з 01.01.2011 року по 19.06.2014 року сума заборгованості за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території за адресою: м. Харків, вул. Світла, 70, кв.3 складає: 1866,70 грн. (одна тисяча вісімсот шістдесят шість гривень 70 копійок).

Протягом тривалого часу боржники, що мешкають за адресою вул. Світла, 70 в м. Харкові отримують послуги по утриманню будинку та утриманню прибудинкової території, але не сплачують за надані послуги.

Відповідно до ст. 18 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» з оформленим Актом – претензією, про не якісне надання послуг в ОЖК "Дом" боржники не звертались.

В п.5 ч.3 ст.20 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 року, закріплено, що споживач зобов’язаний оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом.

Відповідно до п. 1, 4 ч. 2 ст. 12 ЗУ «Про кооперацію» основними обов'язками члена кооперативу є:
- додержання статуту кооперативу;
- сплата визначених статутом кооперативу внесків.

Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження» у виконавчому документі зазначаються, крім іншого, ідентифікаційний код боржника. Отже, для подальшої можливості виконувати рішення суду (наказу) є необхідність в отриманні ідентифікаційного коду, оскільки дана інформація є конфіденційною і може бути надана податковою службою лише судовим органам.

Прошу суд зробити відповідний запит до податкової служби.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, та вимог Цивільного Кодексу України, інших актів цивільного законодавства.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 3, 15, 95, 96, 98,102 ЦПК України, ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 12 ЗУ «Про кооперацію», ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження», ст.526 ЦК України, Статуту ОЖК "Дом",

ПРОШУ:

1. Стягнути солідарно з Петров Валентини Іванівни та Петров Карини Вагіфівни на користь ОЖК "Дом" суму заборгованості у розмірі 1866,70 грн. (одна тисяча вісімсот шістдесят шість гривень 70 копійок).
2. Судові витрати у сумі 121,80 грн. покласти на боржників.

Додатки:

1. Квитанція про сплату судового збору.
2. Заява на видачу судового наказу. – 2 екз.
3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (ОЖК «Аєлита») від 15.09.208 р. – 3 екз.
4. Копія Статуту ОЖК "Дом". – 3 екз.
5. Копія рішення Харківської міської ради № 136 від 06.03.2012 року. – 3 екз.
6. Копія додатку № 26 до рішення ХМР від 06.03.2012 року. – 3 екз.
7. Розрахунок заборгованості. – 3 екз.
8. Копія довідки про склад сім’ї. – 3 екз.

Адвокат
Бессонов В. А.

Библиотека: 

Если у Вас есть вопросы, Вы можете обратится по ниже указанному номеру телефона и Вам будет предоставлена необходимая юридическая консультация:
Телефоны: (066) 007-73-66, (097) 907-62-62, (063) 905-95-96


Задать вопрос Адвокату!

Будем рады Вам помочь!